fbpx

Aplikácie na stiahnutie

Na tomto linku je umiestnený inštalačný súbor pre náš program na výpočet šachtových prvkov „program Prefabrikované šachty“

Katalógy

Všeobecné firemné dokumenty

Zodpovedná osoba podľa § 20 ods. 2 písm. h) zákona č. 297/20018  Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Meno, priezvisko, titul: Veronika Jandíková, Ing.

Pracovné zaradenie: asistent predstavenstva

Mobil: 0914 358 270

e-mail: jandikova@prefa-su.sk

Verejné obstarávanie

Výroba teplej vody pre účely vykurovania výrobnej technológie

Miešacie jadrá s príslušenstvom

Meracie a overovacie zariadenia a stroje

Zdvíhacie zariadenia pre manipuláciu a presun výrobkov

Linka na automatickú výrobu stropných panelov

Zložená viacvrstvová vertikálna forma

Linka na automatickú výrobu stropných panelov

Meracie a overovacie stroje a zariadenia

Linka na spracovanie kopaného riečneho kameniva