fbpx

produkty

Dosiahnite úspech pomocou našich produktov !

V

ýrobnú časť PREFA invest, a.s. môžeme členiť na základné segmenty: výroba a ťažba kameniva, výroba a predaj transportbetónu, prefabrikované stavebné konštrukcie na zákazku, rúrový a šachtový program, betónové dlažby a tvárnice, komerčné prefabrikáty.

Služby
Služby
PREFA invest, a.s.
Prefabrikované stavebné konštrukcie na zákazku
Prefabrikované stavebné konštrukcie na zákazku
Prefabrikované stavebné konštrukcie na zákazku
Betónové dlažby a tvárnice
Betónové dlažby a tvárnice
Betónové dlažby a tvárnice
Výroba a predaj transportbetónu
Výroba a predaj transportbetónu
Výroba a predaj transportbetónu
Komerčné prefabrikáty
Komerčné prefabrikáty
Komerčné prefabrikáty
Kanalizačný program
Kanalizačný program
Kanalizačný program
Ťažba a výroba kameniva
Ťažba a výroba kameniva
Ťažba a výroba kameniva
Uskladnenie inertného odpadu
Uskladnenie inertného odpadu
Uskladnenie inertného odpadu
Zákaznícka zóna
Kontaktujte nás